Hos Treativ AS er der i to funksjoner ment å håndtere personvernopplysninger; opprettelse av kundekonto og bestilling/kjøp av varer.

Opplysninger oppgitt iforbindelse med kjøp, herunder varelevering og betaling, benyttes kun i den grad det er behov for å gjennomføre en levering og betaling for en spesifikk kunde ved et spesifikt kjøp. Utover dette vil ikke opplysninger oppgitt bli behandlet på noen måte. Unntaket gjelder ved henvendelse der det blir nødvendig å benytte tidligere opplysninger for å håndtere og hjelpe kunden i forbindelse med den aktuelle henvendelsen.

Vi benytter utelukkende opplysninger som brukeren selv oppgir til oss og opplysningene benyttes kun til det formål de er ment. For kontoopprettelse blir opplysninger kun lagret uten at disse benyttes for annen grunn enn å opprettholde en konto for kunde.

Opplysninger gitt av kunder eller andre, vil aldri bli videreformidlet til annen part, men kun benyttet i forbindelse med relasjon mellom Treativ AS og kunden/person. Inaktive kundekontor blir deaktivert og slettet etter 12 mnd uvirksomhet. Opplysninger som adresse, ordrer, og lignende gjort i forbindelse med kjøpe, vil bli beholdt for satistikk og planlegging.

Ønsker du som kunde at vi sletter spesifikke opplysninger eller vil ha opplyst hvilken informasjon vi har registrert på deg, kan du kontakte oss via kontaktskjema.